MILITÆR FLAGDAG: FORSVARSLOVENE UNDERSKRIVES; FLYVEVÅBNET (ROYAL DANISH AIR FORCE) BLIVER EN REALITET; OG MISS NICOLAI FÅR LOV TIL AT BIDRAGE MED GALLAKJOLER TIL BL.A. FLYVEVÅBNETS INTERNATIONAL KADETBAL

0

Når man køber den udvidede vægkalender fra Mayland, kan man notere sig, at der foruden de nationale flagdage også er militære flagdage, og en sådan har vi den 27. maj 2016 – dagen det formelle grundlag for flyvevåbnet, jf. Lov Nr. 242 om Forsvarets Ordning af den 27. maj 1950. Dette finder vi anledning til at højtideligholde, idet Miss Nicolai igennem tiden har haft stor glæde af bl.a. Flyvevåbnets internationale Kadetbal (FIKA), som afholdes i regi af Flyvevåbnets Officersskole, hvor det er faldet i vores lod at få lov til at iklæde mange kvindelige ledsagere i de smukkeste gallakjoler – og dét, håber vi, at vi må få lov til i mange år endnu…

MAYLAND

Kadetbal er en del af uddannelsen til moderne topleder inden for forsvaret
FIKA er forkortelsen for Flyvevåbnets internationale Kadetbal. Kadetballet afholdes om foråret, og i den anledning får Flyvevåbnets Officersskole besøg af en række udenlandske kadetter, som i løbet af besøget, der normalt løber over fire dage, deltager i forskellige aktiviteter sammen med officersskolens kadetter. Det er kadetterne på Flyvevåbnets Officersskole, der hovedsageligt selv planlægger og forestår aktiviteterne, idet disse afsluttes med kadetballet, som er årets festlige højdepunkt i rammer, hvor disciplin altid er i højsædet…

FLOS-1

Det er meget muligt, at det østrigske kejserdømme er afskaffet for mange år siden, men man føler bestemt et royalt strejf, når man deltager i det årlige Ball der Offiziere (også benævnt Alt-Neustädter Ball). Ballet afholdes i Wiener Hofburg, og deltagerne er officerer og kadetter fra den østrigske forbundshær. Deltagerne, som tæller ca. 3.500 personer, omfatter bl.a. den østrigske forbundspræsident. På billedet ses kadetterne, som netop har gjort deres indtog i den store festsal – et lokale ud af 23, som anvendes til netop Ball der Offiziere, så der er med sikkerhed plads til alle… Billedkilde: ballderoffiziere.at.

Kadetballet er med ledsager, og det foregår enten i selskabsuniform eller udgangsuniform M/72 eller M/80 med hvid skjorte samt tilsvarende smoking eller gallakjole for civile deltagere. Der er som regel deltagelse af en eller flere af flyvevåbnets generaler samt højtstående officerer fra hæren og søværnet. Kadetballet har et højtideligt præg med forskellige taler – og så er der naturligvis den efterhånden obligatoriske les lanciers, når der nu er tale om en gallafest. Derudover er det den sidste officielle fest, som den ældste kadetårgang deltager i, hvorfor det er den yngste kadetårgang, der arrangerer festen, hvorved der siges farvel til deres ældre kolleger.

FLOS-3

Sammenlignet med Ball der Offiziere er Flyvevåbnets internationale Kadetbal nok lidt mere ydmygt, men derfor må der godt festes igennem i rammerne af de stolte traditioner, flyvevåbnet kan byde ind med. Det militære personel bærer selskabsuniform (eller tilsvarende påklædning), mens damerne bærer gallakjoler. I mangel af lokaliteter må kadetballet ofte afholdes “udenbys”, idet man for et år siden oplevede, at man i mangel af bedre lokalitet henlagde kadetballet til Frederiksberg Slot, hvor Hærens Officersskole har til huse. Der er sikkert blevet “slugt nogle kameler”… Billedkilde: facebook.com.

Uddannelse af militære ledere foregår ved det danske officersskoler under Forsvarsakademiet, selv om enkelte undervisningsmoduler kan foregå ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. gælder for flyvevåbnets vedkommende
Flyvevåbnets Officersskole har siden 1951 uddannet officerer til flyvevåbnet, hvor kadetterne i dag modtager undervisning i bl.a. fagene militær ledelse, militær strategi og militære operationer.

Underviserne er en blanding af erfarne officerer og civile akademikere fra Forsvarsakademiet, hvor Flyvevåbnets Officersskole – der er geografisk placeret i Jonstruplejren, Ballerup – i dag er organisatorisk underlagt. De praktiske dele af uddannelsen foregår ved flyvevåbnets enheder og for piloternes vedkommende i USA.

Efter endt uddannelse udnævnes kadetterne til premierløjtnanter.

FLOS-4 FAK DK

Indgangen til Flyvevåbnets Officersskole. Billedkilde: fak.dk.

Flyvevåbnets Officersskole videreuddanner tillige officerer fra flyvevåbnet, inden de udnævnes til kaptajner.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at der foruden Flyvevåbnets Officersskole også findes Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot og Søværnets Officersskole på Holmen.

Miss Nicolai har gallakjoler til enhver tid og anledning
Miss Nicolai sætter på vanlig vis en ære i at hjælpe til med at finde frem til de gallakjoler, som passer til enhver anledning, og dét gælder også i relation til Flyvevåbnets Officersskoles internationale kadetbal m.m.

Qua vores mangeårige erfaring samt den omstændighed, at butikschef Niels-Ole Mannerup tidligere har været tilknyttet flyvevåbnet, har vi de bedste forudsætninger for at finde frem til det, som gør sig på de bonede gulve – også i regi af Flyvevåbnets Officersskole.

Et historisk tilbageblik
Frem til 1950 forestod hæren og søværnet luftforsvaret af Danmark; men i tiden efter II Verdenskrig måtte det overvejes, om hæren og søværnet fortsat kunne varetage denne opgave. Set i lyset af de historiske kendsgerninger, bl.a. fra England og Royal Air Force, som var blevet oprettet den 1. april 1918 som en konsekvens af de tyske bombninger af den engelske hovedstad, pegede meget i retning af, at nytænkning ville være nødvendig, hvorfor en forsvarskommission blev nedsat i 1946. Resultatet: Flyvevåbnets oprettelse som det tredie værn i forsvaret!

Den 1. oktober 1950 så flyvevåbnet dagens lys, idet flyverkommandoen blev placeret i Vedbæk, mens to operative landsdelskommandoer blev placeret i henholdsvis Karup og Værløse.

HUNTER

Hunter-flyet var blandt de første kampfly, der kom til Danmark efter flyvevåbnets oprettelse. Billedkilde: flyhis.dk.

Den 8. februar 1951 blev de første fem eskadriller (med numrene 721-725, jf. NATO’s nummersystem) oprettet; og i perioden 1952-1954 blev Eskadrille 726-730 oprettet.

Idégrundlaget for flyvevåbnets virke manglede ikke, men det gjorde til gengæld erfaringen, idet antallet af fx danske piloter fra tjeneste i Royal Air Force under II Verdenskrig ikke var det største. Derfor stødte der mange praktiske udfordringer til, hvilket bl.a. medførte 40 omkomne piloter (fx fandtes flysimulatorer ikke dengang, hvorfor der var ganske megen Learning by Doing-undervisning, og det gik ikke altid efter planen). Derfor søgte Danmark hjælp i England, idet man ansatte Air Chief Marshal Hugh Saunders som særlig rådgiver for flyvevåbnet – og det hjalp! En direkte følge deraf blev oprettelsen af Flyvertaktisk Kommando som erstatning for de to operative landsdelskommandoer, og siden har professionalismen altid været i højsædet hos flyvevåbnet.

Flyvevåbnet havde konstant vokseværk, og i perioden 1955-1960 kom der nye jagerfly til – bl.a. F-86D Sabre – og på landjorden oprettedes Flyvestation Skagen, Flyvestation Skrydstrup, Flyvestation Bornholm, Flyvestation Multebjerg og Flyvestation Skovhuse (dog primært som radarstationer, men en flyvestation er nu engang en flyvestation…i det store billede). I 1959 fik flyvevåbnet endvidere tilgang af F-100D/F Super Sabre, som (dengang) var et topmoderne jagerbombefly.

I 1962 oprettes Luftværnsgruppen som erstatning for hærens raketluftforsvar; og i slutningen af 1960’erne modtager flyvevåbnet atter nye fly i form af F104G Starfighter og svenske Draken.

Mens begyndelsen af 1970’erne præges af udfasning af fly i flyvevåbnet, oprettedes Hærens Flyvetjeneste som en selvstændig enhed med helikoptere. Nye politiske vinde blæser dog for alvor på Christiansborg, og forsvaret må se i øjnene, at nedskæringer bliver en nødvendighed. Dette indebærer, at antallet af kampfly reduceres til 116, og én af de første danske eskadriller, Eskadrille 724, nedlægges i 1974. Til gengæld blev der året efter – i 1975 – indkøbt tre C-130H Hercules-transportfly, som fortsat er aktive i flyvevåbnet.

Den 29. april 1977 blev Søværnets Flyvetjeneste – siden Søværnets Helikoptertjeneste – oprettet. Helikoptertjeneste blev dog siden nedlagt og i stedet blev den lagt ind under flyvevåbnets Eskadrille 723.

I 1982 bliver resultatet af århundredets våbenhandel en realitet. Det skete, da flyvevåbnet fik tilgang af F-16 Fighting Falcon, hvis tid i dag går mod sin afslutning. Med tilgangen af F-16 Fighting Falcon blev antallet af kampfly samtidig reduceret.

FLOS-9 FACEPUNCH DK

F-16 Fighting Falcon har i en lang årrække udgjort stammen af kampfly i flyvevåbnet, ligesom kampflyet har været indsat i internationale militære operationer. F-16 Fighting Falcons dage er dog ved at være talte, og det skal blive spændende at se, hvilket kampfly der siden skal være rygrad i flyvevåbnet. Billedkilde: facepunch.dk.

Ingen kan være i tvivl om, at flyvevåbnet er fast forankret i det danske samfund. I forbindelse med søredningstjeneste og livsvigtig overflytning af patienter fra en landsdel til en anden anvendes flyvevåbnet; og i den store verden har flyvevåbnet også været indsat. Den internationale indsats tæller bl.a. indsættelse undr Suez-krisen, krisen i Ungarn samt Den congolesiske Borgerkrig i perioden 1960-1964. I 1999 udstationeres ni F-16 Fighting Falcon i Italien som led i Operation Allied Force (Ex-Jugoslavien); i 2001-2003 seks F-16 Fighting Falcon i Kirgisistan som led i Operation Enduring Freedom (Afghanistan); i 2008 fire Fennec-helikoptere i Afghanistan som led i International Security Assistance Force; i 2011 fire F-16 Fighting Falcon på Sicilian som led i Operation Unified Protector (Libyen); i 2013 ét C-130 Hercules i Mali som led i Operation Serval; og endelig står syv F-16 Fighting Falcon for at skulle udstationeres i Kuwait som led i Operation Inherent Resolve (Irak).

FLOS-6

H.K.H. Kronprins Frederik er uddannet i både hæren, søværnet og flyvevåbnet, men det er næppe nogen større hemmelighed, at Danmarks kronprins har en forkærlighed for søværnet, hvorfor han som oftest ses bære søværnets uniform. Kun ganske få billeder findes der af H.K.H. Kronprins Frederik, hvor han bærer flyvevåbnets uniform, men hér er dog ét taget i forbindelse med flyvevåbnets 60-års-jubilæum, den 1. oktober 2010. På billedet er H.K.H. Kronprins Frederik, der dengang bærer oberstdistinktioner (han er i dag generalmajor), er flankeret af H.K.H. Kronprinsesse Mary – smuk som altid – og generalmajor H.R.Dam – dengang chef for Flyvertaktisk Kommando, og som siden blev dansk forsvarsattaché ved den danske ambassade i Washington, USA. Billedet er taget på Stauning Lufthavn, hvor D.K.H. Kronprinsparret besøgte Danmarks Flymuseum. Fotograf: Per Brunsgård.

At der er behov for flyvevåbnet, det er evident, men atter må det erkendes, at økonomi tvinger til nytænkning. I dag er Luftværnsgruppen og Kontrol- og Varslingsgruppen omdannet til Air Control Wing. Combat Support Wing er oprettet som platform for uddannelsen af personel m.v.; og endelig er flyvevåbnets operative enheder i dag omorganiseret til Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup, Helicopter Wing på Flyvestation Karup og Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg. Flyvevåbnet anno 2016 er dermed ikke, hvad det engang var, men sådan vil den historiske udvikling jo nok altid være…

Hvad indkøbet af nye kampfly til flyvevåbnet vil få af konsekvenser for flyvevåbnets fremtid, det er endnu ikke til at sige…

FLOS-5

Den eftertragtede danske pilotvinge, som i dag tildeles færre officerer end nogensinde tidligere, idet antallet af piloter i flyvevåbnet bliver mere og mere begrænset. Vejen til pilotvingen er lang, idet man ved uddannelsens begyndelse ikke ved, om man ender med at få status som jager-, helikopter- eller transportpilot. Uddannelsen med officersbasisuddannelsen, som er en grundlæggende indføring i hverdagen som soldat og siden officer. Siden påbegyndes en akademiuddannelse, hvorunder elementærkursus i flyvning indgår. Den egentlige funktionsuddannelse til jager-, helikopter- eller transportpilot fortsættes ved forskellige enheder i USA, hvorefter akademiuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark. Endelig skal der gennemføres en 24-måneder-lang diplomuddannelse, før tjenesten i flyvevåbnet for alvor kalder.

Særtilbud i dagens anledning
Er der en anledning til at fejre en begivenhed, så benytter Miss Nicolai sig altid deraf…og derved er der også i dag et særtilbud i vores butik, som måske gør, at man lige præcis i dag – og i morgen – vil kikke forbi for at gøre sig et rigtigt godt køb.

Eftersom flyvevåbnets udgangsuniform (næsten) er blå, og eftersom forsvarslovene er fra 1950, vil det i dag og i morgen (den 27./28. maj 2016) være muligt at købe ikke-i-forvejen-nedsatte gallakjoler samt sko i farven blå til

-50%

idet særtilbudet ikke kan kombineres med eventuelle andre rabatter eller særtilbud.

Vi håber, at dette særtilbud på denne skønne fredag kan vække interesse, idet vi glæder os til atter i dag at tage imod glade gæster, som søger netop dét, vi har, og som ingen andre har…

nogm

Share.