Spørgsmål og svar

NYTÅRSKUR

Slår man op i ordbogen, forklares nytårskuren med at være en festlig ceremoni, hvor en række fremtrædende personer mødes med en regent eller minister i anledning af årsskiftet – ofte med tilhørende gallamiddag! Dette er en skik, man ikke kan sætte en egentlig begyndelsesdato på, men det vides med sikkerhed, at kongehuset praktiserede denne skik midt i 1600-tallet. Der er altså ikke tale om en nymodens opfindelse.

I dag følger vi nytårskurene (der er tre) på fjernsynet, og Miss Nicolai følger selvfølgelig ekstra godt med, når de store rober går over riddersalenes gulve…for skønhed fornægter sig jo ikke…

Der er tale om en fest for en begrænset skare af personer, men sådan var det ikke i gammel tid…da kong Frederik III regerede… Dengang måtte alle borgere nemlig komme op på slottet, for det kongelige taffel var nemlig åbent for alle. At almuen så bare så på, at de kongelige og deres gæster spiste, det er en helt anden side af sagen…

Som tiden gik, skete det, at personkredsen for gæsterne ændredes, og det blev nu lagt i faste rammer, hvem der måtte – eller skulle – deltage, idet den kongelige familie naturligvis var selvskreven. De øvrige deltagere er bestemt efter rangforordningen – en forordning, der følges den dag i dag. Der er her tale om bl.a. de såkaldte rangklasser.

Af praktiske årsager afvikles nytårskuren over tre dage.

Den første kurdag er den 1. januar 2015, hvor regeringen, landets øverste embedsmænd og hoffets ledelse er indbudt til nytårstaffel i Christian VII’s Palæ, hvor regentparret, kronprinsparret, HKH Prins Joachim og HKH Prinsesse Marie vil være til stede.

Den anden kurdag er den 6. januar 2015, hvor regentparret og kronprinsparret i Christian VII’s Palæ tager imod dommerne fra Højesteret, ligesom der også tages imod officerskorpset fra Den kgl. Livgarde og Gardehusarregimentet. Senere på dagen drager den kongelige familie til Christiansborg Slot, hvor man tager imod det diplomatiske korps.

Tredie kurdag er den 7. januar 2015, hvor regent- og kronprinsparret på Christiansborg Slot tager imod officerer fra forsvaret og Beredskabsstyrelsen, personer tilhørende I-, II- og III-rangklasse samt indbudte repræsentanter fra større landsorganisationer og kongelige protektioner.

Påklædningen… Den er galla; og d.v.s., at damerne møder op i lang kjole, mens herrerne møder op i gallauniformer eller kjole og hvidt (det kan ikke lade sig gøre at møde op i smoking…).

Nærmere information om nytårskurene 2015 kan fås på kongehusets hjemmeside.

nogm